Telemedycyna z perspektywy Rzecznika Praw Pacjenta

Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta
pobierz plik PDF

Prezentacja projektu Łańcuch Zaufania

Tomasz Szelągowski, Dyrektor Generalny, Federacja Pacjentów Polskich
pobierz plik PDF

Telemedycyna w projektach realizowanych w obszarze e-Zdrowia w Polsce

Jan Małecki, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
pobierz plik PDF

Dyskusja panelowa cz. I – prezentacja wyników projektu Łańcuch Zaufania, wypracowanie rekomendacji przedstawicieli czterech

środowisk: pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów.
pobierz plik PDF

Dyskusja panelowa cz. II – zatwierdzenie rekomendacji
i komentarze do wyników dyskusji.
pobierz plik PDF